Metafoor van failliet gaan

Zoals bij failliet gaan de cashflow op een gegeven moment niet meer toereikend is om de dagelijkse rekeningen te betalen, is er bij burn-out gaan onvoldoende energie om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Failliet en burn-out gaan hebben vergelijkbare fasen van uitval en herstel. Eerst zijn er vage signalen, vervolgens wordt het serieus, dan moet er echt een pas op de plaats worden gemaakt en ten slotte is de situatie onhoudbaar. Om te herstellen is rust nodig om orde op zaken te stellen, vervolgens moeten de schulden afgelost worden en ten slotte moet het leven duurzaam op de rit gezet worden.

Een faillissement én een burn-out zijn vaak te voorkomen, omdat ze het resultaat zijn van een proces. Als je tijdig ingrijpt, kun je veel ellende voorkomen.

JA ik wil dit boek