Slide Hands-on gids voor leidinggevenden die te maken hebben met overbelasting of burn-out in hun team. Carine Coehoorn

HELP! Mijn medewerker is burn-out!

Je medewerker klaagde al wel een keer dat het allemaal wat veel werd, maar kreeg het werk nog wel af. Vanmorgen belde hij opeens dat hij voorlopig niet meer komt. Of je ziet op het werk dat je teamlid erg emotioneel reageert op iets kleins. Als je haar even apart neemt om te vragen hoe het gaat, kan ze alleen nog maar huilen.

WAT NU?

Als je een medewerker met burn-out nog niet eerder meegemaakt hebt, komt er veel op je af als leidinggevende. Het boek Burn-out is als failliet gaan helpt je stap voor stap door de complexe materie van de herstelbegeleiding.

Misschien heb je dit wel al eens vaker meegemaakt, maar ben je niet zo tevreden over hoe het de vorige keer verliep. Burn-out is als failliet gaan geeft je veel concrete handvatten en inzichten hoe je het anders aan kunt pakken.

Of het is nog niet zover, maar je wilt dit schrikbeeld graag voorkomen. Misschien klaagt je team over werkdruk, of heb je zorgen over de werk-privé balans van één van je teamleden. Burn-out is als failliet gaan helpt je om scherp te krijgen waar je medewerker staat en wat jij als leidinggevende kan doen om het tij te keren.

JA ik wil dit boek
boekcover Burn-out is als failliet gaan
cirkel met paarse achtergrond met abstract persoon icon in witte lijnen

Elke leidinggevende, die ook casemanager is, zou dit boek moeten lezen. Naast de theorie rond de wet Poortwachter geeft het vooral veel handreikingen voor een coachende gespreksvoering. Een echte eyeopener vond ik dat je mensen in de eerste fase van hun burn-out vrij sturend moet benaderen. Gevoelsmatig zou je eerder geneigd zijn hen in het begin vooral veel ruimte te geven en later meer regie. Maar het klopt inderdaad, zij kunnen die vrijheid niet aan, ze kunnen niet meer helder nadenken. Die tip heb ik gelijk deze week in praktijk gebracht bij leerkrachten in mijn team. Zij vonden dit erg prettig.

 

Euranne van Gorkum  |  Directeur Louise de Coligny CNS-Basisschool

Waarom is ‘Burn-out is als failliet gaan’ uniek?

Er bestaat nog geen boek over burn-out dat specifiek geschreven is voor leidinggevenden. Op een toegankelijke manier leg ik uit wat jij als leidinggevende concreet wel of niet kunt doen in de begeleiding van een medewerker met een burn-out.

Er zijn heel veel boeken voor mensen die zelf een burn-out hebben. Er is ook literatuur die op meer beleidsmatig niveau insteekt op (preventie van) verzuim, vaak in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast bestaan er medische richtlijnen voor bedrijfsartsen over hoe om te gaan met burn-out. Burn-out is als failliet gaan is geheel geschreven vanuit het perspectief van een leidinggevende. Het geeft de basis die je nodig hebt om een burn-out op het werk effectief aan te pakken.

Burn-out (en het voorkomen ervan) is een complex vraagstuk. Quick fixes zijn meestal niet mogelijk.

  • Om recht te doen aan de complexiteit en tegelijkertijd te zorgen dat duidelijk is wat een leidinggevende kan doen, is gekozen voor een duidelijke en visuele structuur.
  • Aan de hand van de heldere metafoor van failliet gaan, geeft het boek concrete handvatten voor leidinggevenden die hier mee te maken krijgen. De tips zijn geordend naar de vier fasen van uitval en naar de drie fasen van herstel en kort samengevat in Do’s & dont’s.
  • Vier herkenbare verhalen maken duidelijk dat overbelasting van teamleden ingewikkeld kan zijn om mee om te gaan voor leidinggevenden. Reflectievragen helpen je om dit toe te passen op jouw situatie.
  • 27 informatieve illustraties (infographics) maken in één oogopslag de achterliggende kennis duidelijk.
  • Natuurlijk is overbelasting voornamelijk de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Toch heb jij als leidinggevende de mogelijkheid om een positieve invloed uit te oefenen. In Burn-out is als failliet gaan, richt ik me specifiek op jouw opties.
JA ik wil dit boek
cirkel met paarse achtergrond met abstract persoon icon in witte lijnen

Ik werk als relatief jonge leidinggevende samen met een team waar ook hele ervaren medewerkers in zitten. Als leidinggevende wil ik graag de goede dingen doen voor mijn medewerkers, maar wat dat nu precies is vind ik soms lastig te bepalen. Het handboek van Carine heeft mij hele praktische tips gegeven hoe ik om kan gaan met psychisch verzuim in mijn team en welke invloed ik kan uitoefenen op juist ook het voorkomen van verzuim. Ik vind het boek super nuttig en een grote aanrader voor iedereen die leiding geeft.

 

Bonny de Vries  |  Teamleider TNO – afdeling Work, Health, Technology

Eerst zien?

Ben je benieuwd naar Burn-out is als faillietgaan? Hier kun je de eerste 50 pagina’s lezen.

Inkijkexemplaar
icon van opengeslagen boek in wit
cirkel met paarse achtergrond met abstract persoon icon in witte lijnen

Eerlijk gezegd vind ik het lekker weglezen en triggert het mij zelfs om door te lezen, dat is best knap.

 

WJ Bonsink  |  directeur Bonsink Aquaservice BV

Ben je HR adviseur?

Bij het uitrollen van Duurzame Inzetbaarheid, waaronder het terugdringen van verzuim en burn-out, is het essentieel om je leidinggevenden mee te krijgen. Dat weet jij als geen ander. Leidinggevenden doen de concrete begeleiding van al dan niet zieke medewerkers, zowel preventief als curatief. Met Burn-out is als failliet gaan krijg je als HR-adviseur een aantrekkelijk instrument in handen om leidinggevenden te faciliteren bij het begeleiden van een specifiek psychisch gerelateerd verzuimgeval. Door met je leidinggevenden in gesprek te gaan naar aanleiding van mijn boek neem je ze mee in je beleid om de strategische doelen op het gebied van inzetbaarheid te halen, omdat ze de mogelijkheden gaan zien.

Heb je zelf een burn-out?

Dit boek is niet geschreven voor mensen die zelf een burn-out hebben. Daar zijn andere boeken specifiek op gericht. Het kan je wel helpen als je merkt dat jouw werkgever de begeleiding inricht op een manier die voor jou niet werkt. Dan kan Burn-out is als failliet gaan een goede basis zijn om daar met elkaar over in gesprek te gaan en je werkgever duidelijk te maken wat wél werkt.

staand logo burn-out is als failliet gaan
JA ik wil dit boek